WE MAKE YOUR BRAND STRONGER!

CUSTOMERS
1000
PROJECTS
3000
EXPERIENCE
25
PERFORMANCE
100

PRODUKTET & SHERBIMET

Ola 1 Impakt & Promocion themeluar ne vitin 1998,  është e profilizuar në industrinë tekstile dhe artikujve promocionalë të branduar.

Statusi si kompani me cikël të mbyllur prodhimi na lejon që të garantojmë promovimin e produkteve të reja dhe unike bazuar në preferencat specifike të klientit si dhe në realizimin në kohë të shkurtër të tyre.

Ne sigurojmë realizimin e produktit dhe logos tuaj saktësisht duke respektuar impaktin qe do te le kompania juaj.
Cilësia e lëndës së parë, kapaciteti i lartë prodhues dhe stafi i specializuar janë asetet që na udhëheqin drejt suksesit.

Staff Uniforms

Well-crafted and branded uniforms ready to be distributed to staff members, enhancing their professional image and reinforcing a sense of unity within the organization with a consistent and identifiable appearance.

Promotional Textile

These customized textiles serve as effective marketing tools, as they help promote brands, events, or campaigns, while also providing recipients with practical and visually appealing merchandise.

Promotional Products

Promotional product branding serves as a tangible and memorable way to promote a company, product, or service, leaving a lasting impact on recipients and enhancing brand recognition.

Outdoor Advertising

With their prominent presence and bold visuals, outdoor advertising have the power to attract attention, generate brand awareness, and effectively communicate messages to a diverse audience.

Sports Uniforms

Manufacturing of clothing and gear specifically designed for sports teams and athletes. These uniforms are created to provide functionality, comfort, and visual appeal while representing the team’s identity.